Info

I vår informationsavdelning finns årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, kallelser samt andra handlingar.

  • Vår sjukhuspastor på S:t Göran, Ingrid Svanell.                           Tjänsten är på 75%.
  • Vår sjukhuspastor på Danderyd, Ann Schylander Cortés.         Tjänsten är på 75%.
  • Vår sjukhuspastor på Nya Karolinska Solna, Ingela Freed.      Tjänsten är på 100%.
  • Vår sjukhuspastor på Södersjukhuset, Christina Lindgren.     Tjänsten är på 80%.