Info

I vår informationsavdelning finns årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, kallelser samt andra handlingar.

  • Vår sjukhuspastor på S:t Göran, Ingrid Svanell.                         Tjänsten är på 75%.
  • Vår sjukhuspastor på Danderyd, Ann Schylander Cortés.       Tjänsten är på 75%.
  • Vår sjukhuspastor på Nya Karolinska Solna, Ingela Freed.    Tjänsten är på 100%.
  • Vår sjukhuspastor på Karolinska Huddinge, Hanna Enbom. Tjänsten är på 75%.
  • Vår sjukhuspastor på Södersjukhuset, Christina Lindgren.   Tjänsten är på 80%.