Karolinska Huddinge

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är Christina Wåhlin sjukhuspastor. Mer information finns på KS hemsida.