Karolinska Huddinge

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är Hanna Enbom sjukhuspastor. Mer information finns på KS hemsida.