Danderyds Sjukhus

På Danderyds Sjukhus är Ann Schylander Cortés sjukhuspastor. Mer information här.