Södersjukhuset

På Södersjukhuset är Christina Lindgren sjukhuspastor. Mer information finns på Södersjukhusets hemsida.