Karolinska Solna

På Karolinska Universitetssjukhuset Solna är Ingela Freed sjukhuspastor. Mer information finns på KS hemsida.