Sjukhus

Tillsammans med andra kyrkor arbetar vi under det gemensamma namnet Sjukhuskyrkan_symbol_RGB-263x300Sjukhuskyrkan. Vi har sjukhuspastorer på de fem stora sjukhusen i Stockholmsregionen.