S:t Görans Sjukhus

På S:t Görans Sjukhuset är Ingrid Svanell sjukhuspastor. Mer information finns på deras hemsida.