Clean architecture

S:t Görans Sjukhus

På S:t Görans Sjukhuset är MarieAnne Ekedal sjukhuspastor. Mer information finns på deras hemsida.