ccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b_XL

Karolinska Solna

På Karolinska Universitetssjukhuset Solna är Carl-Axel Sköldeberg sjukhuspastor. Mer information finns på KS hemsida.